O NÁS

Vamberecká krajka CZ  je pokračovatelem čtyřistaleté tradice výroby pravé ruční vamberecké krajky ve Vamberku.

Nabízíme nejen celoplošné paličkované ubrusy, prostírky, nebo ubrusy s ručně paličkovanými okraji, ale také závěsnou krajku, obrazovou krajku, šperky, módní doplňky, vánoční ozdoby, luxusní dámské společenské šaty s aplikací ručně paličkované krajky, ale i výrobky se strojně paličkovanou krajkou jako ložní povlečení, kapesníčky apod.

Historie

Paličkovaná krajka a město Vamberk (Česká republika) patří neodmyslitelně k sobě. Kroniky dokládají, že krajkářství má na Vamberecku více než čtyřsetletou tradici.

17. století

Zruční výrobci paličkované krajky byli roztroušeni v celém pásmu Orlických hor, zejména pak na Vamberecku. Archivní prameny se o vamberecké krajce zmiňují poprvé v roce 1642, ale počátky sahají do doby mnohem starší. Polovina 17. století je připomínána především v souvislosti s Magdalenou Grambovou, belgickou šlechtičnou, která jako držitelka zdejšího panství přinesla s sebou belgické krajkové vzory a zavedla nový způsob paličkování na podušce (herduli). Svými organizačními a obchodními schopnostmi učinila z Vamberka evropské středisko krajkářské výroby.


19. století

V druhé polovině 19. století zaznamenává krajkářství na Vamberecku výrazný vzestup. Z dovednosti a umění krajkářek vzniká výnosný obchod. Ve Vamberku není snad ani jediný dům, kde by se nepaličkovalo.

V druhé polovině dvacátého století dochází ke zprůmyslnění kraje, a tudíž paličkování krajek přestalo být jediným zdrojem obživy a začalo ubývat těch, kteří se tomuto krásnému řemeslu věnovali.

Po roce 1945

Po druhé světové válce došlo k založení uměleckého družstva. Datum založení, dnes světoznámého družstva Vamberecká krajka Vamberk, byl 11. květen 1946. Od samého začátku bylo jeho hlavím cílem navázat na lidovou tradici a spojit ji s moderní uměleckou tvorbou. Pokračovatelem družstva Vamberecká krajka Vamberk se v roce 2003 stala společnost Vamberecká krajka CZ s.r.o., která si dala za úkol přiblížit paličkovanou krajku modernímu 21. století a zútulnit domovy a interiéry přetechnizované civilizace.

Vamberecká krajka po celou svoji existenci spolupracuje s renomovanými umělci. Výsledkem této spolupráce byl grandiózní úspěch na světové výstavě EXPO Brusel v roce 1958 (zlatá a stříbrná medaile). Bylo to první poválečné ocenění vamberecké krajky ve světě. V roce 1967 se připojilo další vítězství na světové výstavě v Montrealu a další stovky ocenění.

V průběhu let se výrobní program neustále rozšiřoval. Započalo se s výrobou dámské společenské konfekce zdobené ručně paličkovanou krajkou. Dále s výrobou bytového textilu především stolních souprav s aplikací strojně paličkované krajky. I ručně paličkovaná krajka doznala řady změn. Zachovala se původní technika výroby, ale podstatně se zvýšila možnost jejího uplatnění jak v oděvní tak i bytové kultuře.