Historie

Historie-obr-1

Paličkovaná krajka a město Vamberk (Česká republika) patří neodmyslitelně k sobě. Kroniky dokládají, že krajkářství má na Vamberecku více než čtyřsetletou tradici.

17. století

Zruční výrobci paličkované krajky byli roztroušeni v celém pásmu Orlických hor, zejména pak na Vamberecku. Archivní prameny se o vamberecké krajce zmiňují poprvé v roce 1642, ale počátky sahají do doby mnohem starší. Polovina 17. století je připomínána především v souvislosti s Magdalenou Grambovou, belgickou šlechtičnou, která jako držitelka zdejšího panství přinesla s sebou belgické krajkové vzory a zavedla nový způsob paličkování na podušce (herduli). Svými organizačními a obchodními schopnostmi učinila z Vamberka evropské středisko krajkářské výroby.

Historie-obr-2 Již od svých počátků našla krajka své uplatnění jako ozdoba oděvů, doplněk interiérů šlechtických i měšťanských sídel a kostelů. Časem nacházela uplatnění i mezi prostým lidem. Materiálem pro výrobu krajek bylo nejčastěji kopřivové, bavlněné a hedvábné vlákno, ale také zlatý a stříbrný dracoun. Od jednoduchých vzorů se přecházelo ke složitějším, které si krajkářky navzájem vyměňovaly a vymýšlely nové.

 

 19. století 

V druhé polovině 19. století zaznamenává krajkářství na Vamberecku výrazný vzestup. Z dovednosti a umění krajkářek vzniká výnosný obchod. Ve Vamberku není snad ani jediný dům, kde by se nepaličkovalo.

V druhé polovině dvacátého století dochází ke zprůmyslnění kraje, a tudíž paličkování krajek přestalo být jediným zdrojem obživy a začalo ubývat těch, kteří se tomuto krásnému řemeslu věnovali.

 

Po roce 1945

Hist-obr-3 Po druhé světové válce došlo k založení uměleckého družstva. Datum založení, dnes světoznámého družstva Vamberecká krajka Vamberk, byl 11. květen 1946. Od samého začátku bylo jeho hlavím cílem navázat na lidovou tradici a spojit ji s moderní uměleckou tvorbou. Pokračovatelem družstva Vamberecká krajka Vamberk se v roce 2003 stala společnost Vamberecká krajka CZ s.r.o., která si dala za úkol přiblížit paličkovanou krajku modernímu 21. století a zútulnit domovy a interiéry přetechnizované civilizace.

Vamberecká krajka po celou svoji existenci spolupracuje s renomovanými umělci. Výsledkem této spolupráce byl grandiózní úspěch na světové výstavě EXPO Brusel v roce 1958 (zlatá a stříbrná medaile). Bylo to první poválečné ocenění vamberecké krajky ve světě. V roce 1967 se připojilo další vítězství na světové výstavě v Montrealu a další stovky ocenění.

V průběhu let se výrobní program neustále rozšiřoval. Započalo se s výrobou dámské společenské konfekce zdobené ručně paličkovanou krajkou. Dále s výrobou bytového textilu především stolních souprav s aplikací strojně paličkované krajky. I ručně paličkovaná krajka doznala řady změn. Zachovala se původní technika výroby, ale podstatně se zvýšila možnost jejího uplatnění jak v oděvní tak i bytové kultuře.

Hist-obr-4 Vždy byla vysoce hodnocena skutečnost, že krajkářské umění ve Vamberku neustrnulo na starých vzorech a tvarech, ale že je neustále živé  a je schopno se přizpůsobit současnému vývoji. Z toho vyplývá, že novodobé krajkářství se bytostně přimyká k lidové tradici, dále se rozvíjí a přispívá tak k rovnováze mezi tradicí a moderní společenskou potřebou. Spolupráce s významnými umělci a proslulými návrháři je zárukou, že výrobky pravé vamberecké krajky označené ochrannou známkou ani po létech neztrácejí na ceně, ale naopak získávají na své historicko-umělecké hodnotě.

 

Současnost

V současné době je Vamberecká krajka schopna přizpůsobit se potřebám zákazníka jak ve vzorech, které je možno vyvzorovat na objednávku, tak i rozmanitými velikostmi, zejména bytového a interiérového textilu, který se vyrábí jak v malosériové výrobě, tak na základě individuálních a jedinečných originálních návrhů.

rollup

431_vamberecka-krajka-rollupy-80x200_2-1

Reklama

slider slider slider slider

dolní panel - vždy jako poslední článek!!!